Çelik Yapılar Proje İmalat Montaj

Çelik Yapı Makina Metal Sanayi

HAFİF ÇELİK SİSTEMİN KORUNMASI Hafif çelik sistem teknolojisinde karşılaşınlan en önemli sorunlar malzemeye ait bir takım özelliklere karşı malzemenin korunmasıyla engellenebilmektedir. Hafif çelik sistem bir yapım sistemi teknolojisi olarak içerdiği sorunlara çözüm bulabilmiştir. Aşağıda yapıyı etkileyen en önemli faktörlerden yangın ses ve korozyona karşı hafif çelik yapım teknolojisinn geliştirdiği çözümler açıklanmıştır. Yangın Korunumu Yangın durumunda, bina içindeki yaşayanların binayı güvenli bir şekilde terkedebilmeleri için gereken sürenin sağlanabilmesi gerekmektedir. Bina strüktürü için kullanılan malzemenin yangın sınıfının belirlenmesinde strüktürün yangın karşısında bütünlüğünü koruma süresi önemlidir Hafif çelik sistemde taşıyıcı strüktür alçıpan tabakayla kaplandığı için extra bir yangın korunumuna gerek görülmemektedir. Yapılan araştırmalarda alçıpan levhalarla çelik strüktürün 120 dakikaya kadar korunabildiği görülmektedir.60 dakikalık yangın dayanımı için 13 mm lik iki tabaka alçıpan yeterli olmaktadır. Binanın yangın direnci, binanın yangın, duman, ve yükselen ısı karşısında ayakta kalabilme süresidir. Yıkılma, oluşabilcek çatlaklar arasından duman ve yangının yayılması, yangın ısısının malzeme üzerinde 250 F olarak ölçülmesi ulaşılabilcek limit durumlar olarak kabul edilmektedir. Çok katlı çelik yapılarda yangın kalkanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yangın kalkanlarının, alev ve dumanının kapalı alanlardan binanın tümüne yayılma süresini azaltıcı etkide bulunması gerekmektedir. Mekanik kanal tipi yangın kalkanları , kapalı alanlardaki dikey yöndeki yangın yayılımını engellemek için tavan ve döşemelerdeki dikmelerin yerleştirildiği alanlarda kullanılması gerekmektedir. Isı Yalıtımı Hafif çelik sistemle yapılan bir binanın en önemli tasarım kriterlerinden biri yapı kabuğu tasarımıdır. Yüklerin aktarımı ve geçilen açıklıklar, malzemenin gerektirdiği standartlar takip edilerek tasarlanabilmektedir. İç mekan konforu ve insan sağlığını açısıdan ise gerekli ısı yalıtımın sağlanabilmesi için iki faktör göz önünde tutulmalıdır.İlk faktör duvarı oluşturacak malzemelerin ısı geçirgenlik katsayıları , diğeri ise yapı kabuğu detay tasarımının ısı geçişine etkisidir. Bu faktörlerin ihmal edildiği bir detay tasarımının sonucunda ısı köprüsünün oluştuğu görülmektedir. Enerji korunumu ve iklimsel konfor yanında yapı fiziği açısından da hafif çelik sisteme uygun bina kabuğunun seçilmesinde ısı köprülerinin etkisi incelenmelidir. Isı köprüsü oluşumu durumunda ortaya çıkabilecek ek maliyetlerin bina toplam maliyetlerine etkisi düşünülmelidir.