Çelik Yapılar Proje İmalat Montaj

Çelik Yapı Makina Metal Sanayi

agri-diyadin-celik-ahir Şartnameler ve yasalara uygunluk Depreme dayanıklılık Çevreye duyarlılık Ekonomi Fonksiyon-Kullanım kolaylığı Estetik İşletme verimliliği Yapım (İmalat ve Montaj ) kolaylığı İnşaat süresini kısaltan yapım teknikleri Tasarım ve mühendislik hizmetlerinin verilmesinde lisanslı güncel bilgi teknolojileri ile donanım ve yazılımlar kullanılmaktadır. Tasarım aşamasında yapı bilgisayar ortamında modellenerek, yapım işlerinin bitimine kadar gerekli tüm bilgileri içeren “Tasarım ve Uygulama Dokümanları” hazırlanmakta ve müşterilerimizin onayına sunulmaktadır. Bu dokümanlarda, işin başlamasından bitimine kadar gerekli her türlü malzeme, ekipman, araç ve gereç tanımlanmakta, yapım yöntemi, uygulama projeleri ve detayları, malzeme listeleri, malzeme kalite bilgileri ve teknik şartnamesi yer almaktadır. İşin yürütülmesi için görevlendirilen proje yönetim grubu, müşteri tarafından onaylanan bu dokümanlara göre satınalma, imalat ve uygulamayı yaptırmaktadır. Tasarım dokümanlarının bir kopyası müşteriye verilerek yapılan uygulamaların müşteri tarafından denetlenmesine olanak sağlanmaktadır.