Çelik Yapılar Proje İmalat Montaj

Çelik Yapı Makina Metal Sanayi

HİZMETLERİMİZ FİZİBİLİTE TASARIM İNŞAAT ve TAAHHÜT TASARLA-YAP (DESIGN & BUILD) ANAHTAR TESLİMİ İNŞAATDEĞER MÜHENDİSLİĞİTASARLA-YAP (DESIGN & BUILD) Yapımı ile birlikte tasarımının da yüklenici tarafından yapıldığı projeler Tasarla-Yap olarak adlandırılmaktadır. ÇELİK YAPI, Tasarla-Yap projelerde 10 yıldan fazla tecrübesi ile gerek yatırımların kısa sürede tamamlanmasını, gerekse kaliteden ödün vermeden yatırım maliyetinin azaltılmasını sağlayacak şekilde çözümler üreterek hizmet vermektedir. Tasarla-Yap yönteminde, deneyimli bir firmanın hem tasarım hem de yapım işini üstlenmesi ile projenin diğer ihale yöntemlerine göre daha kısa sürede tamamlanması mümkün olmaktadır. Bu yöntemde tasarımdan sonra yapım işi için firma seçimi süreci olmadığından ve tasarım firması ile yapım firması arasındaki uyuşmazlıklar oluşmadığından toplam proje süresi diğer yöntemlere göre önemli ölçüde kısalmaktadır. Bu tip projelerde yüklenici, yaptığı işe geçmiş tecrübe ve bilgi birikimlerini de katarak know-how avantajını kullanma imkanı bulmaktadır. Ayrıca Tasarla-Yap yönteminde, tasarım ve yapım işi tek bir firma sorumluluğunda olduğu için tasarım işi tam bitmeden yapıma başlama olanağı vardır. Zaman kazancı sağlayan bu yöntem dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Projeye dair herhangi bir eksik ya da kusur olması durumunda işverenin bu eksikliğin tasarımdan mı yoksa yapımdan mı kaynaklandığını araştırmak zorunda olmaması bu sözleşme tipinin en büyük avantajıdır. Bu yöntemde, işveren, yükleniciye çizimler ve hesaplar ile ne istediğini bildirmek yerine, yükleniciden beklentilerini “İşveren istekleri” adında bir belge hazırlayarak bildirir. Bu belgede yapılması gereken işlerin nitelik ve nicelik olarak tanımları yapılır.