Çelik Yapılar Proje İmalat Montaj

Çelik Yapı Makina Metal Sanayi

Isı Yalıtımı Hafif çelik sistemle yapılan bir binanın en önemli tasarım kriterlerinden biri yapı kabuğu tasarımıdır. Yüklerin aktarımı ve geçilen açıklıklar, malzemenin gerektirdiği standartlar takip edilerek tasarlanabilmektedir. İç mekan konforu ve insan sağlığını açısıdan ise gerekli ısı yalıtımın sağlanabilmesi için iki faktör göz önünde tutulmalıdır.İlk faktör duvarı oluşturacak malzemelerin ısı geçirgenlik katsayıları , diğeri ise yapı kabuğu detay tasarımının ısı geçişine etkisidir. Bu faktörlerin ihmal edildiği bir detay tasarımının sonucunda ısı köprüsünün oluştuğu görülmektedir. Enerji korunumu ve iklimsel konfor yanında yapı fiziği açısından da hafif çelik sisteme uygun bina kabuğunun seçilmesinde ısı köprülerinin etkisi incelenmelidir. Isı köprüsü oluşumu durumunda ortaya çıkabilecek ek maliyetlerin bina toplam maliyetlerine etkisi düşünülmelidir. Yüzey Koruması Yüzey koruması hafif çelik malzemede için önemli karakteristik özelliklerinden biridir. Çünkü malzemenin kalınlığının boyuna oranının küçük olması kullanılabilir yüzeyin artmasına neden olmaktadır. Yüzey koruması için optimum çözümün seçilmesi gerekmektedir. En çok kullanılan metodlar; boyama , galvanizleme, mine ile kaplamak ya da sırlamaktır. Galvanizleme uzun süreli ya da dayanıklı korumayı sağlamaktadır. Mineleme ise dikkat çekici bir dayanıklılık içermektedir. Mimari estetik açısından ise başarılı uygulamaları görülmektedir. Akustik Bina içi akustik konforun sağlanması için döşeme detayında darbe sesini yutabilecek yalıtım levhası uygulamak gereklidir. Hafif çelik yapılarda akustik konforun sağlanması için önerilen bazı detay uygulamaları aşağıdaki gibidir; .Sıhhı tesisatın yaşama mekanlarına gürültü etkisinin azaltılması için ses yalıtım yalıtımının yapılması. 2.Havalandırma tesisatının kanallarının etrafının yalıtımının yapılması. 3. Bina içi tesisatın uygulanacağı ve tesisat kanallarının geçebileceği alanlarının özenli bir detaylandırma ve yalıtımla planlaması. Hafif çelik sistemdeki vibrasyon etkisinin akustik konfor için önemli olduğu düşünülerek, tüm geçilen açıklıklarda kiriş boyu ve döşeme duvar bağlantılarının standartlara uygun yapılması gereklidir. Bu şekilde istenen akustik konforlu mekanlar oluşturulabilir.