Çelik Makina Metal Sanayi

Çelik Yapı Çelik Çatı İmalat Montaj

Teksan MAKİNA ENDÜSTRİ TESİSLERİ, teksan ÇELİK YAPILAR, teksan İNŞAAT, teksan ÇELİK KONSTRÜKSÜYON
teksan Çelik Konstrüksüyon, teksan Fabrika Revizyon, Tadilat, Demontaj, Montaj, Konveyör Sevk Hatları
teksan Çimento Ekipmanları
http://www.teksancelik.com
info@teksancelik.com
Gsm 7/24 : 0532 0 665 668

teksancelik artvin-murgul-celik-kiris teksan celik konstrüksüyon artvin-murgul-celik-kiris teksan celik konstrüksüyon makina metal sanayi
teksancelik artvin-savsat-celik-isleri teksan celik konstrüksüyon artvin-savsat-celik-isleri teksan celik konstrüksüyon makina metal sanayi
teksancelik artvin-yusufeli-celik-ahir teksan celik konstrüksüyon artvin-yusufeli-celik-ahir teksan celik konstrüksüyon makina metal sanayi celik BİNA çelik fabrika Yapı malzemeleri arasında birim alanda en çok yükü taşıyabilen malzemedir. Yani taşıyıcı elemanlar çok daha küçüktür. Bu yüzden çelik taşıyıcılı yapılarda kullanım alanları diğer yapılara nazarla çok daha ferahtır. Çelik tamamen aynı maddeden üretilen içerisinde güçlendirici hiç bir malzeme bulunmayan bir yapı malzemesi olduğu için gerekli koruma önlemleri alınırsa her türlü ortam şartında çalışabilmektedir. Çelik taşıyıcı eleman kestlerinin minimuma inmesine izin verdiği için çok hafiftir. Taşıyıcı sistemi Çelik olan bir yapı muadili bir betonarme yapıya göre 1/20 oranında daha hafiftir. Bu hem deprem yükleri açısından yapıya büyük avantaj sağlar. Hem de yapının kendisinden çok üzerindeki yükleri taşımaya çalışmasına yol açar. Çelik esneme kabiliyeti yüksek bir malzeme olduğu için yapı yüksekliğine sınır getirmemektedir. Zaten halihazırda yüksek katlı binaların büyük çoğunluğu çelik’dir. Çelik hafif olmasından dolayı muadili betonarme yapılara göre çok daha az deprem yükü alır. Bu durum, yapının en önemli elemanları olan düşey taşıyıcılarda kolon, perde gibi çok büyük bir rahatlama sağlar. Böylece yapının karşı koyması gereken yükler ve o yüklere mukabil kullanılması gereken malzeme azalmış olur. Yapı imalatının ekserisinin yapıldığı tedarik ve ön imalat aşamalarında hava şartlarından tamamen bağımsızdır. Çelik homojen bir malzeme olduğu için her türlü denetime şantiye veya imalathane ortamında açıktır. Takibi çok kolay uygulama ve prefabrikasyon hatalarını düzeltmek çok kolaydır. Çelik hem hava şartlarından bağımsız olması, hem kolay denetlenebilen bir malzeme olması, hem de dayanımını kazanmak için herhangi bir küre veya bekleme süresine ihtiyaç duymamasıyla yapı üretiminin en kısa sürede yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Çelik ucuz değildir. Fakat ekonomik olmak için, ucuz olmaya ihtiyaç olmadığının en güzel göstergelerinden birisidir. Hızlıca imal edilip bir an önce yapıyı kullanıma sunması, uygulama veya güçlendirme işlemleri esnasında yapının kullanımına engel oluşturmaması, çok daha fazla kullanım alanı sunması, geri dönüşüm imkanı, mimari açıdan daha estetik olması gibi etkenler de göz önüne alındığında, çelik yapılar amortizman sürelerini çok daha kısaltmakta muadillerine göre çok daha ekonomik olmaktadırlar. Çelik gerekli önlemler alındığında ve yeterli mühendislik hizmeti gördüğünde, yıllara meydan okuyabilmektedir. Çelik kullanım ömrünü tamamladığında, hasar gördüğünde, söküldüğünde veya yıkıldığında bile ekonomik değeri olan bir malzemedir. Bunun yanısıra, tekrar tekrar kullanılabildiği ve çevresine zarar vermediği için “Doğa Dostu” bir malzemedir. Çelik günümüzde birçok yapıda gözlemlediğimiz zamandan dolayı oluşan hasarlar, kullanıcı veya üreticiden kaynaklanan hatalar, kullanım amacının değişmesi gibi durumlarda kullanıcısına binasını çok kısa sürede ve kolaylıkla güçlendirebilme imkanı tanır. Yapı Güçlendirme Yapı Güçlendirme: Yapıların mevcut dayanım değerleri güvenli bölgede kalmak için gerekli değerlerin altında kaldığı için güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Binanın mevcut projesi kişilerin kendilerinde yoksa müteahhitte onda da yoksa belediyelerden temin edilebilir hiç bir şekilde bulunamıyorsa yapının taşıyıcı sistemi yerinde incelenir ve yapının mevcut taşıyıcı sistem projesi çıkarılır. Doğal afetlere deprem, yağmur, sel, erozyon, korozyona karşı yapı güçlendirme, bina güçlendirme çalışmalarının yapılması oluşabilecek ani tehditlere karşı korunmasını sağlar. Değişik güçlendirme uygulamalarına alternatif olarak rasyonel bir çerçevede karşılaştırılmalarında bina güçlendirme, yapı güçlendirme temel oluştururlar. Güçlendirme önerisini belirlemedeki temel unsur doğal afetlere karşı dirençli olmaktır. Bina güçlendirme, yapı güçlendirme projelerinin can, mal kaybına yol açmadan onarılmayı hedefler. ÇELİK KONSTRÜKSIYON İMALATLARI VE MONTAJI teksan Çelik ; Çelik Konstrüksiyon, çelik çatı ve çelik konstrüksiyon sektörüne hizmet etmeyi amaçlamıştır. Kısa sürede yaptığımız çelik konstrüksiyon yapılar ve çelik çatı çalışmalarıyla sektörde iyi bir yer edinmiştir. Paslanmaz; galvanizli ve karbon çelik konstrüksiyon imalatlarımız müşteri talebine göre şekillenir. teksan Çelik Yapı Konstrüksiyon Çelik, Konstrüksiyon, Yapı Konstrüksiyon, Çelik Yapı Çelik taşıyıcı sistemler çelik çatıların imalatını ve montajını yapar. Çelik Konstrüksiyon Nedir? Çelik konstrüksiyon yapılar, taşıyıcı sistemin metal kolon ve taşıyıcılar ile oluşturulmasıyla gerçekleştiren bir yapı sistemidir. Yapısal çelik işlerinin montajı, çelik bileşenlerinin yerinde bir çerçeveye monte edilmesinden oluşur. İşlemler, bileşenleri kaldırıp yerleştirerek onları birbirine bağlar. Genellikle bu civatayla sağlanır, ancak bazen saha kaynağıyla da bunu yerine getirebiliriz. Genellikle emniyetle, hızlı ve ekonomik olarak bu işlemleri tamamlama yeteneği, montaj başlamadan çok uzun süre önce tasarımda alınan erken kararlarla etkilenir. Tasarımcıların, kararlarının verebileceği etkiyi açıkça anlamaları önemlidir; "Kurulabilirlik" geçerli bir tasarım hedefidir. Bu bağlamda, çelik konstrüksiyon nedir çelik konstrüksiyon firmaları çelik konstrüksiyon özellikleri çelik konstrüksiyon çeşitleri çelik konstrüksiyon yapılar çelik konstrüksiyon imalatı yapan firmalar çelik konstrüksiyon avantajları çelik konstrüksiyon nasıl yapılır Çelik Konstrüksiyon, Çelik Köprü, Çelik Yapı, Asma Köprü, Stadyum, Hangar, Silo, Endüstriyel Tesis ve diğer çelik konstrüksiyon yapılar İyi bir saha koordinasyonu, sorunsuz bir proje yürütülmesini kolaylaştıracaktır. Çelik imalatı yüklenicisi tarafından çelik nakliye, boşaltma ve montaj için hem sahada hem de çevresindeki veya bitişik erişim yollarında yeterli erişim gerekmektedir. Gerekli yükleri alabilecek iyi hazırlanmış seviye zemininin sağlanması zorunludur. Günümüzde enerji maliyetleri ve çevre koşullarının getirdiği ek yükler nedeni ile çeşitli alanlarda tasarruf imkanları sanayi tarafından istekle hayata geçirilmektedir. Bunlardan biri olan absorpsiyonlu soğutma sistemleri;
işletme içerisinde düşük sıcaklıktaki (150 C mertebelerinde) atık gaz ısısının geri kazanılmasını mümkün kılması
klasik soğutma sistemlerine göre CFC emisyonların atmosfere çıkışını önlenmesi
işletme kolaylıkları ve
düşük enerji tüketimleri ile cam ve çimento gibi sanayilerde hatırı sayılır uygulamalar ile gündemdedir. Klasik soğutma sistemlerine nazaran daha düşük COP koşullarına sahip olsa dahi absorpsiyonlu soğutmaların atık ısı kullanmaları nedeni ile cazibesi daha yüksektir. Soğutma ihtiyacının yılın büyük bir bölümünde sürdüğü bölgelerde geri ödeme süreleri yüke bağlı olarak 1 yıl civarındadır. Çimento fabrikalarında kullanım yerleri elektrik panolarının bulunduğu odaların, ofislerin ve yaşam mahallerinin iklimledirilmesidir. Soğutma yükünün büyük tutulması halinde daha ekonomik olan absorpsiyonlu soğutma sistemleri merkezi soğutma ünitelerinden oluşmaktadır. Bu nedenle soğutma sistemi fiyatı yanında soğutucu akışkanın iletimi ve dağıtımı ilave maliyet yaratmaktadır. Bu ilave maliyet fabrikanın koşullarına ve yerleşimine göre farklılıklar arz etmektedir. Absorsiyonlu sistemler içerisinde daha düşük sıcaklıklar ile beslenebilmeleri nedeni ile son yıllarda Lithium bromür solüsyonu ile çalışanlar tercih edilmektedir. Sistem prensip olarak kazanılması düşünülen atık ısı ile vakum ortamında buharlaşmanın sağlanması ve soğutma kulesinde gelen akışkan ile buharın soğutularak kondense edilmesi sistemi ile çalışmaktadır. Atık ısının kazanılması için mevcut sistemlerde kızgın su veya 1 bar basınçta doymuş buhara dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu durum çimento fabrikalarında atık gaz hattı üzerine uygulanan eşanjörle sağlanmaktadır.