Çelik Yapılar Proje İmalat Montaj

Çelik Yapı Makina Metal Sanayi

Teksan MAKİNA ENDÜSTRİ TESİSLERİ, Teksan ÇELİK YAPILAR, Teksan İNŞAAT, Teksan ÇELİK KONSTRÜKSÜYONÇelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Teksan Çelik Konstrüksüyon, Teksan Fabrika Revizyon, Tadilat, Demontaj, Montaj, Konveyör Sevk HatlarıÇelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Teksan Çimento EkipmanlarıÇelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika http://www.teksancelik.com Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika teksan çelik konstrüksüon çelik yapı çelik makina mekanik metal sanayi info@teksancelik.com Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Gsm 7/24 : 0532 0 665 668 Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Teksan zirhli-guvenlik-kulubesi Çelik Çatı zirhli-guvenlik-kulubesi Teksan Çelik Konstrüksüyon Çelik Yapılar Çelik Fabrika Makina ve Metal Sanayi Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Teksan prefabrik-evler Çelik Çatı prefabrik-evler Teksan Çelik Konstrüksüyon Çelik Yapılar Çelik Fabrika Makina ve Metal Sanayi Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Teksan celik-evler Çelik Çatı celik-evler Teksan Çelik Konstrüksüyon Çelik Yapılar Çelik Fabrika Makina ve Metal Sanayi Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Yapılar 1. Derece deprem bölgesindedir. Zemin sınıfı Z4 zemin emniyet gerilmesi 8t/m2 don derinliği 80cm kar yükü 100kg/m2 alınmıştır. Yük analizinde zati, kar, rüzgar, kren, kren freni ve deprem yükleri dikkatlice alınmıştır. SAP2000 statik analiz programı ve çelik pro4 statik analiz programı kullanılarak yapıların statik analizi karşılaştırması olarak çözülmüştür. Her bir açıklık için hesaplanan bu profillerin toplam ağırlıkları ve boya alanları hesaplanmıştır. Bu hesaplar sonucunda her bir açıklık için seçilen kafes makasları ve tip kesit gösterilmiştir.Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Farklı açıklıklar için seçilen çatı makası boyutları. Taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlandırılması da ilgili standartlar dikkate alınm Taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlandırılması da ilgili standartlar dikkate alınmıştır. Kolonlarda HE-B kirişlerde IPE, makaslarda çift köşebent, aşıklarda NPU profiller kullanılmıştır. Kolonlar çatıdan gelen zati ve kar yükleri yatay rüzgar, deprem, kren ve fren yükleri tesisinde oluşacak en büyük moment ve eksenel kuvvet tesirlerini veren yük kombinasyonlarına göre boyutlandırılmıştır. Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Kolonlar beton münferit temele ankrajla cıvatalı olarak bağlanmıştır. Kolon kiriş, kolon çapraz, kolon makas bağlantıları hep cıvatalıdır. Cıvata kalitesi 10.9 dur. Oluklar 3mm saç tan yapılmıştır. Dar cephe de kalkan duvarı vardır. Uzun cephede ise oluklar gizlidir. Çelik fabrika binalarında korozyondan korunmak amacı ile SA25 kalitesinde kumlama, primer astar, epoksi beyaz renk astar epoksi beyaz son kat boya kullanılmıştır. Karşılaştırma yapmak amacı ile 15m, 20m, 25m eninde 60m uzunluğunda 9m yüksekliğinde projelendirilen çelik fabrika yapılarının aynı ölçülerde beton prefabrik 3 adet proje yapılmıştır. Statik ve beton hesapları 2007 yılı afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik TS 500, TS 498, TS 9967, TS 3233 [1, 5-7]kapsamında yapılmıştır. Beton prefabrik tip çatı kirişleri ve kolonlar şekil 2 de verilmiştir. Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Prefabrik aşıklar T kesitlidir. 20cm yükseklik, 14cm genişlik ve saçaklarda 40cm*60cm oluk kirişi mevcuttur. Kolon hesabı için çatı kirişinden gelen yüklerle oluk kirişinden gelen yük kolonun zati ağırlığı kren yüklemesi kren fren kuvveti ve deprem yüklemeleri dikkate alınmıştır. Kritik olan yükleme deprem yüklemesidir. Deprem hesabı eşdeğer statik deprem yüküne göre hesaplanmış ve uygulanmıştır. Kolonlara etki eden yükler bulunduktan sonra SAP2000 programı yardımı ile yapıların 1. Doğal titreşim periyotları bulunmuştur [4]. Periyotlara göre spektrum katsayısı ve spektral ivme katsayısı hesaplandıktan sonra yapılara etkiyen deprem kuvvetleri bulunmuştur. Bu duruma göre kolon, makas vb. keşif değerleri elde edilmiştir. Temeller kare şeklinde kolon temel bağlantısı ankastredir. Temel zemin seviyesinden 80cm aşağıdadır. Prefabrik olarak yapılan temeller birbirine bağ kirişi ile (klasik yöntemle) bağlanmıştır. 4- Metrajlar Ve Maliyet Hesapları Planlanan 15m, 20m, 25m açıklık ve 60m uzunluk, 9m yükseklik için, çelik fabrika binaları ve beton prefabrik fabrika binalarının ayrı ayrı metraj ve keşif değerleri hesaplanmıştır. Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Maliyet hesaplarında çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı birim fiyatları ve piyasadan farklı firmalardan alınan fiyatlar değerlendirilmiştir [8]. Beton prefabrik yapılar için ayrı ayrı beton, demir, kalıp, kazı, dolgu vb.. maliyet hesapları yapılmıştır. Piyasa fiyatları farklı firmaların ortalaması olarak hem beton prefabrik yapılarda hem de çelik yapılarda ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Prefabrik beton fabrikalarında alınan teklifler üzerinde değerlendirme yapılmış ve farklılıklar tespit edilmiş ve ortalamalar alınmıştır. Çelik fabrika yapıları için yapılan metrajlarda aşık gergi çubuğu, çatı makası, kolonlar, kreyn konsolu, çaprazlar, kolon levhası beton temel imalatına giren bütün kalemlerin ayrı ayrı metrajı yapılmıştır. Çelik fabrika yapılarının taşıyıcı sistemlerinin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı birim fiyatlarına ve piyasa fiyatlarına göre ayrı ayrı bulunmuştur. %25 müteahhitlik karı ve genel giderlerin dahil olduğu birim fiyatları ayrıca %10 nakliye giderleri Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrikailave edilmiştir. Piyasa fiyatları 5 farklı firmadan alınarak gerekli kg, m2 , m3 kontrolleri yapıldıktan sonra ortalamaları çıkarılmıştır. Tüm yapılan fiyatlandırmalarda 2015 yılı Nisan ayı fiyatları esas alınmıştır. Yalnızca imalat maliyetleri dikkate alınmamıştır. Tesisat maliyetleri iki yapıda da aynı olduğu için dikkate alınmamıştır. Yukarıda açıklanan ilkeler, tanımlamalar sonrasında yapılan hesaplamalarda her bir tip fabrika yapısı için elde edilen inşaat maliyetleri tablo-1 de karşılaştırmalı olarak verilmiştir.