Çelik Makina Metal Sanayi

Çelik Yapı Çelik Çatı İmalat Montaj

Teksan MAKİNA ENDÜSTRİ TESİSLERİ, Teksan ÇELİK YAPILAR, Teksan İNŞAAT, Teksan ÇELİK KONSTRÜKSÜYONÇelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Teksan Çelik Konstrüksüyon, Teksan Fabrika Revizyon, Tadilat, Demontaj, Montaj, Konveyör Sevk HatlarıÇelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Teksan Çimento EkipmanlarıÇelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika http://www.teksancelik.com Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika teksan çelik konstrüksüon çelik yapı çelik makina mekanik metal sanayi info@teksancelik.com Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Gsm 7/24 : 0532 0 665 668 Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Teksan celik-merdivenler Çelik Çatı celik-merdivenler Teksan Çelik Konstrüksüyon Çelik Yapılar Çelik Fabrika Makina ve Metal Sanayi Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Teksan celik-fabrika-binalari-depolar-ve-hangarlar Çelik Çatı celik-fabrika-binalari-depolar-ve-hangarlar Teksan Çelik Konstrüksüyon Çelik Yapılar Çelik Fabrika Makina ve Metal Sanayi Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Teksan celik-markizler Çelik Çatı celik-markizler Teksan Çelik Konstrüksüyon Çelik Yapılar Çelik Fabrika Makina ve Metal Sanayi Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Fonksiyon-Kullanım kolaylığı Estetik İşletme verimliliği Yapım (İmalat ve Montaj ) kolaylığı İnşaat süresini kısaltan yapım teknikleri Tasarım ve mühendislik hizmetlerinin verilmesinde lisanslı güncel bilgi teknolojileri ile donanım ve yazılımlar kullanılmaktadır. Tasarım aşamasında yapı bilgisayar ortamında modellenerek, yapım işlerinin bitimine kadar gerekli tüm bilgileri içeren “Tasarım ve Uygulama Dokümanları” hazırlanmakta ve müşterilerimizin onayına sunulmaktadır. Bu dokümanlarda, işin başlamasından bitimine kadar gerekli her türlü malzeme, ekipman, araç ve gereç tanımlanmakta, yapım yöntemi, uygulama projeleri ve detayları, malzeme listeleri, malzeme kalite bilgileri ve teknik şartnamesi yer almaktadır. İşin yürütülmesi için görevlendirilen proje yönetim grubu, müşteri tarafından onaylanan bu dokümanlara göre satınalma, imalat ve uygulamayı yaptırmaktadır. Tasarım dokümanlarının bir kopyası müşteriye verilerek yapılan uygulamaların müşteri tarafından denetlenmesine olanak sağlanmaktadır. Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika HİZMETLERİMİZ FİZİBİLİTE TASARIM İNŞAAT ve TAAHHÜT TASARLA-YAP (DESIGN & BUILD)ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT ÇELİK MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT ve TAAHHÜT Proje ve şartnameleri işveren veya temsilcisi tarafından hazırlanmış sadece inşaatın tamamının veya belirli bir kısmının yapım hizmetinin talep edildiği işlerde ÇELİK YAPI, müşteri memnuniyeti ve yüksek kalite anlayışı ile taahhüt edilen işleri zamanında, sözleşmesine, projelerine, yürürlükteki standart ve mevzuatlara uygun olarak yapmayı ilke edinmiştir. Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika ÇELİK YAPI, bilgisi, tecrübesi, yönetim becerisi ve takım çalışmasına verdiği önem sayesinde, inşaat projelerine özgü teknik, ekonomik, çevresel ve süresel zorluklarla mücadele edebilen, gerçekçi öngörülerde bulunan, uygulamada karşılaşılan sorunlara optimum çözümler üreten, işveren ve taraflar arasında güven tesis eden bir teknik kadro ile hizmet vermektedir. Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika ÇELİK ÇATI FİZİBİLİTE TASARIM İNŞAAT ve TAAHHÜT TASARLA-YAP (DESIGN & BUILD)ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT ÇELİK YAPI MÜHENDİSLİĞİ TASARLA-YAP (DESIGN & BUILD) Yapımı ile birlikte tasarımının da yüklenici tarafından yapıldığı projeler Tasarla-Yap olarak adlandırılmaktadır. Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika ÇELİK YAPI, Tasarla-Yap projelerde 10 yıldan fazla tecrübesi ile gerek yatırımların kısa sürede tamamlanmasını, gerekse kaliteden ödün vermeden yatırım maliyetinin azaltılmasını sağlayacak şekilde çözümler üreterek hizmet vermektedir. Tasarla-Yap yönteminde, deneyimli bir firmanın hem tasarım hem de yapım işini üstlenmesi ile projenin diğer ihale yöntemlerine göre daha kısa sürede tamamlanması mümkün olmaktadır. Bu yöntemde tasarımdan sonra yapım işi için firma seçimi süreci olmadığından ve tasarım firması ile yapım firması arasındaki uyuşmazlıklar oluşmadığından toplam proje süresi diğer yöntemlere göre önemli ölçüde kısalmaktadır. Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Bu tip projelerde yüklenici, yaptığı işe geçmiş tecrübe ve bilgi birikimlerini de katarak know-how avantajını kullanma imkanı bulmaktadır. Ayrıca Tasarla-Yap yönteminde, tasarım ve yapım işi tek bir firma sorumluluğunda olduğu için tasarım işi tam bitmeden yapıma başlama olanağı vardır. Zaman kazancı sağlayan bu yöntem dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Projeye dair herhangi bir eksik ya da kusur olması durumunda işverenin bu eksikliğin tasarımdan mı yoksa yapımdan mı kaynaklandığını araştırmak zorunda olmaması bu sözleşme tipinin en büyük avantajıdır. Bu yöntemde, işveren, yükleniciye çizimler ve hesaplar ile ne istediğini bildirmek yerine, yükleniciden beklentilerini “İşveren istekleri” adında bir belge hazırlayarak bildirir. Bu belgede yapılması gereken işlerin nitelik ve nicelik olarak tanımları yapılır. Çelik Çatı Çelik Konstrüksüyon Çelik bina Çelik Fabrika Tasarla-yap yönteminin işveren açısından başlıca avantajları; Hız : Tasarım ve yapım işi tek bir firma ile yürütüldüğünden proje süresi kısalır Tasarruf : Tasarım ve yapımı yürüten entegre bir ekip, verimlilik getirir. Kalite : Tasarım yapan aynı zamanda inşa edende olduğu için uygulamadan gelen bilgi ve know-how tasarıma aktarılarak daha iyi bir sonuç elde edilir. Sorumluluk : Tasarım, maliyet, zamanlama ve performans hakkında sorumlu tek bir taraftır. Böylece taraflar arasında suçlamalar ortadan kalkar. İdari Yük : İşveren farklı sözleşmeler (tasarım, inşaat vb.) yönetmek yerine tek bir sözleşme ve firma üzerine odaklanır. Uyuşmazlıklar : Tasarım ve uygulama farklılıklarından kaynaklanan firmalar arası uyuşmazlıklar oluşmaz. Değişiklikler : Tasarımı etkileyen veya saha koşullarından kaynaklanan değişiklikler olması durumunda çok kısa sürede adaptasyon sağlanır.