Çelik Yapılar Proje İmalat Montaj

Çelik Yapı Makina Metal Sanayi

teksan MAKİNA ENDÜSTRİ TESİSLERİ, teksan ÇELİK YAPILAR, teksan İNŞAAT, teksan ÇELİK KONSTRÜKSÜYON
teksan Çelik Konstrüksüyon, teksan Fabrika Revizyon, Tadilat, Demontaj, Montaj, Konveyör Sevk Hatları
teksan Çimento Ekipmanları
http://www.teksancelik.com
info@teksancelik.com
Gsm 7/24 : 0532 0 665 668

teksancelik ardahan-gole-celik-imalathane teksan celik konstrüksüyon ardahan-gole-celik-imalathane teksan celik konstrüksüyon makina metal sanayi
teksancelik ardahan-hanak-celik-ekipman teksan celik konstrüksüyon ardahan-hanak-celik-ekipman teksan celik konstrüksüyon makina metal sanayi
teksancelik ardahan-posof-celik-kolon teksan celik konstrüksüyon ardahan-posof-celik-kolon teksan celik konstrüksüyon makina metal sanayi Çelik taşıyıcıyla inşa edilen yapılar, değişik zamanlarda değişen ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlayabilir. Doğru tasarlanmak şartı ile çelik yapılara yatay ve dikey ekler yapılması, yeni kat çıkılması, belirli bölümlerin kaldırılması veya tüm yapının sökülerek başka bir yere taşınması ve tekrar monte edilmesi mümkündür. Çelik iskeletin 80-100 yıl arasında değişen ömrü, belirli yenilemelerle daha da uzatılabildiği gibi, hasar gören ve eskiyen parçaların onarımı, yenilenmesi veya güçlendirilmesi çeliğin tüm işlev ve sağlamlığına yeniden kavuşmasını sağlar. Çelik diğer yapı malzemelerinin ya hiç sahip olmadıkları ya da düşük düzeyde sahip oldukları bazı temel özelliklere yüksek oranlarda sahiptir. Çelik Tonozlar Çelik Silo ve Tanklar. Çelik Platformlar Çelik Markizler Çelik Hayvan Barınakları Çelik Endüstriyel Tesisler Çelik Güçlendirmeler Çelik Konstrüksüyon Tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, özellikle deprem tehdidi taşıyan coğrafi bölgelerde tercih edilen, çoğunlukla fabrika binaları, hangar, spor tesisleri, depo ve atölyelerde kullanılan, geniş açıklıklara ve yüksekliğe sahip çelik yapı sistemidir. Çelik Yapı Sistemleri, özellikle yüksek maliyetleri ve uzun süreli yapım aşamalarından dolayı betonarme ve ahşap yapı sistemlerine alternatif ve uzun yıllardır tüm dünyada kullanılan yapı sistemleridir. Çelik Yapı Sistemlerinde amaç, düşük maliyetle, başta deprem gibi doğal afetlere karşı, güvenli , konforlu ve dört mevsim kullanılan konutlar üretmektir. Çelik, maliyeti uygundur. Ön üretimli, fabrikasyon taşıyıcı elemanlar, düşük fiyata yüksek kalite sağlamakta ve inşaat süresini çok kısaltmaktadır. Çelik, taşıma kapasitesinin ağırlığına oranı en yüksek olan malzemedir. Çeliğin yüksek taşıma kapasitesi sayesinde çelik yapı elemanları, daha küçük kesit ve ölçülerde, daha hafif ve mükemmel kalitelerde üretilmektedir. Çelik yapılarda taşıyıcı eleman boyutları ahşap ve betona göre çok daha küçük olduğu için çok daha fazla kullanım alanı elde edilmektedir. Bu da yapı alanının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Fiyat dengesi ve kısa yapım süreleri insanların daha erken yerleşmelerine imkan vererek daha az kira, faiz ve maliyet avantajı elde etmelerine olanak vermektedir. teksanÇELİK olarak uzun yıllardır çelik alanındaki tecrübelerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek yüksek kaliteli çelik konstüriksiyon yapılar imal etmekteyiz. Fırın mantosundan ısı kaybı hesabı Manto yüzey sıcaklıklarının biliniyor olduğu kabul edilerek çıplak halde mantodan kaybolan ısı miktarı, Fırın dış yüzeyinden atmosfere ışınımla geçen ısı miktarı: Fırın dış yüzeyinden atmosfere taşınımla geçen ısı miktarı: kaybolan toplam enerji: dir. Işınımla ısı kaybı hesaplamalarında manto yüzeyinin ışınım yayma katsayısı =0.9 olarak alınmıştır. Isı taşınım katsayısı (h1), ortamdaki hava hızı, fırın çapı ve atmosfer şartlarına bağlıdır. Ölçülen değerler dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, h1=8.6 W/m2K olarak belirlenmiştir. Manto yüzeyi boyunca hesaplanan taşınım ve ışınım ısı kayıpları Şekil 1 ve Tablo 1’de gösterilmiştir. d. Finansmanı Yönünden Üstünlükleri • Çelik taşıyıcı sistemli endüstri yapıları Leasing firmaları tarafından kredilendirilebilmektedir e. Çevre Sağlığı Ve Duyarlılığı Açısından Üstünlükleri • Çelik, tamamen geri dönüşümlü bir malzeme olması sebebiyle çevre dostu bir malzemedir. • Uygulama, taşıma esnasında çevre kirliliği yaratmaması sebebiyle çevre dostu bir malzemedir f. Yeniden Kullanılabilirlik Açısından Üstünlükleri • Çelik bir yapı sökülerek elemanları başka bir yerde aynı amaçla veya daha değişik bir amaçla kullanılabilir Dolu Gövdeli Hadde Profilinden Çelik Çerçeve Sistemi, Dolu Gövdeli Yapma Profilden Çelik Çerçeve Sistemi, Çelik Kolon + Çelik Düzlem Çatı Makaslı Çerçeve Sistemleri, Çelik Kolon + Çelik Uzay Çatı , PROSES FİRMASI’NIN VERMESİ GEREKLİ BİLGİLER 1. PLANT LAYOUT : Fabrikadaki her unite için ayrı ekipman yerleşimleri 2. PLANT SECTION : Fabrikadaki her unite için ekipmanların kotlarını, ekipmanları taşıyan platformların yükseklik ve kotlarını görmek için bu noktalardan alınmış kesitler 3. FOUNDATION AND LOAD DRAWINGS : Fabrikadaki tüm ünitelerdeki ekipmanların temele aktardıkları yükler, ekipmanların ankraj detayları, ekipmanların platformlara mesnetlenme detayları 4. PIPING LAYOUT : Boru köprüleri, yükleri, boruların binaya giriş detayları, bina içi mesnetlenme detayları