Çelik Yapılar Proje İmalat Montaj

Çelik Yapı Makina Metal Sanayi

teksan MAKİNA ENDÜSTRİ TESİSLERİ, teksan ÇELİK YAPILAR, teksan İNŞAAT, teksan ÇELİK KONSTRÜKSÜYON
teksan Çelik Konstrüksüyon, teksan Fabrika Revizyon, Tadilat, Demontaj, Montaj, Konveyör Sevk Hatları
teksan Çimento Ekipmanları
http://www.teksancelik.com
info@teksancelik.com
Gsm 7/24 : 0532 0 665 668

teksancelik atik-su-aritma-tesisi-tank-imalatlari-ve-montaji teksan celik konstrüksüyon atik-su-aritma-tesisi-tank-imalatlari-ve-montaji teksan celik konstrüksüyon makina metal sanayi
teksancelik atik-su-hatlarinin-yapimi-tamiri-ve-revizyonu-islerinin-yapilmasi teksan celik konstrüksüyon atik-su-hatlarinin-yapimi-tamiri-ve-revizyonu-islerinin-yapilmasi teksan celik konstrüksüyon makina metal sanayi
teksancelik atik-su-toplama-aritma-projesi teksan celik konstrüksüyon atik-su-toplama-aritma-projesi teksan celik konstrüksüyon makina metal sanayi Tekrarlama ve standardizasyon. Standardizasyona iki yön vardır: aynı bina türünün tekrarlanması (örn. Portal kulübesi) ve bağlantılar için ortak / standart ayrıntılar. Elde edilebilir toleranslar. "Sıkı" toleranslar belirtilirse (yani, Ulusal Yapısal Çelik İşi Şartnamesi'nden daha kısıtlayıcı) özel kontrollere ve muhtemelen özel olarak tasarlanmış detaylara ihtiyaç duyulur. Çerçeve türü. Burada, birincil tercih, çerçevelenmiş çerçeveler veya sürekli çerçeveler arasındadır. Zemin sistemleri. Çok katlı çerçeveler için, döşeme sisteminin seçimi, montaj yapılan parçanın kararlılığını belirlediği için montaj sırasını etkileyecektir. Saha uygulaması Montaj planlarken kilit parametre parça sayısıdır. Vardiya başına kanca başına kaldırılan ve yerleştirilen ortalama 39 parça ve en zirvesi 60'dır. Dikilen parçaların sayısı, vinç seçimine ve diğer inşaat faaliyetlerinden ziyade çelik montaj için uygunluğuna bağlı. Vinçler, hareket hızlarında farklılık gösterir (kanca hareketi, döndürme ve harekete geçme) ve genel verimlilikleri, saha ayak izi içindeki akıllı konum seçimlerinden de etkilenebilir. İki vinç asansörü gerekliyse, birlikte kullanma kuralları, askı, kaldırma ve yük yerleştirme süreleri açısından önemli bir yardım sağlar. Montaj oranları, özel rijitleştirme yöntemleri ve cihazlarının yüklerin kaldırılması ve boşaltılması için kullanılabilmesinden etkilenir. Çelik Yapıların Montajı Çelik yapı montajı esasen dört ana görevden oluşur: Kuruluşların montajın başlamasına uygun ve güvenli olduğunun tesis edilmesi. Genellikle vinçler kullanarak, ancak bazen kriko kullanarak bileşenleri konumlarına getirme ve yerleştirme. Bileşenleri yerinde sabitlemek için cıvata bağlantısı yapılır, ancak henüz tamamen sıkılmayacaktır. Destekler benzer şekilde tamamen güvence altına alınamayabilir. Yapıyı hizalamak, esasen sütun bazlarının astarlı olup seviyesi ve sütunları dik olarak kontrol ederek. Kolon ile kolon bağlantılarına paketleme, kolonun ayarlanabilmesi için değiştirilmelidir. Vidalama, çerçeveye sertlik kazandırmak ve sabitlemek için tüm cıvata bağlantılarını tamamlamak demektir. Çelik Yapıların Kurulma teknikleri Vinçler ve Mobil Yükseltme Çalışma Platformları ağırlıklı olarak binalar ve köprüler için yapısal çelik işlerinin yapılması için kullanılmaktadır, ancak bazen çelik köprü inşası için başka teknikler de kullanılmaktadır. Genellikle, vinçler mobil ve mobil olmayan olmak üzere iki geniş kategoriye ayrılabilir. Birinci kategori kamyonla monte edilen vinçleri, paletli vinçleri ve arazi vinçlerini içerirken, ikinci kategori öncelikli olarak kule vinçlerini kapsar.
Organik Rankin Çevrimi ile Atık Gazdan Elektrik Enerjisi Üretimi Bu durumda yaklaşımlardan biride elektrik üretimi alternatifi gibi görülmektedir. Günümüze değin çeşitli tesislerde sıcak su veya buhar üretimi amacı ile çeşitli uygulamalar yapılamıştır. Ancak klasik buhar üretimi metodları ile bu ısıdan faydalanarak maliyet etki ve kısa sürede geri ödeme sağlayacak sistemler imkanlar dahilinde görülmemektedir. Çünkü atık gazları sıcaklıkları zamana bağlı olarak 170 ila 300 C arasında değişmekte buhar türbini işletilmesinde zorluklar yaratmaktadır. Buna karşın soğutma bacası gazları ekonomizör yada öncel buharlaştırıcı olarak kullanılarak abgaz gazlarının istenen sıcaklıkta kızgın buhar üretilmesi alternatifi önerilmektedir. Fakat henüz böyle bir sistem uygulamada mevcut değildir. Yukarıda açıklanan proses akışında bulunan problem özetlenirse:
Stabilitenin sağlanmamasından dolayı düşük verimli küçük buhar türbinlerinin uygulanarak birim maliyetin yükselmesi
Sistemden sorumlu personel maliyetleri
Sistemin olası duruşlarda hızla devre dışına çıkarılması zorlukları Yukarıda belirtilen kıstaslardan yola çıkarak klinker soğutucudaki atık ısıyı kullanarak elektrik üreten organik rankin çevrimi tasarlanmakta ve uygulanabilmektedir. Sistem basit olarrak soğutucu çıkışından alınan sıcak havanın bir eşanjör yardımı ile sirkülasyon halindeki yağı ısıtılarak ve elde edilen kızgın yağ ilede bir ısı değiştiricide hydrocarbon akışkan olan pentane buharlaştırılıp türbin çevrilerek enerji eldesi esasıne dayanır.(Şekil 1)
Organik Rankine Çevrimi Akış Şeması Organik Rankine Çevrimi (ORÇ) Heidelberger Çimento A.Ş ‘ye ait Lengfurt tesislerinde abgaz ve soğutucu gazlarından birlikte faydalanılacak şekilde kurulmuş ve çalıştırılmaktadır. (Şekil 2)
Lengfurt – Almanyada kurulu ORÇ sisteminin akış şeması 3.4.2 Sistem Özellikleri ORÇ’nin önemli özelikleri:
Düşük sıcaklıktaki atık ısıyı kullanabilme
Klinker üretim prosesi ile tam uyum
Bakım ve işletme kolaylığı
Moduler tasarım sayesinde çabuk ve düşük maliyetli uygulama
Düşük bakım giderleri
Uygulamada geniş olanaklar
Isı kaynağındaki değişimlere tam uyum (sıcak gazın 180 C ile 340 C arasındaki salınımlarına dakikalar mertebesinde uyum gösterek 400 ila 1200 kW arasında elektrik üretimi)
Otomasyon sayesinde senkronisazyon ve ana kumanda odasından operasyonları gerçekleştirme imkanı